уторак, 06. септембар 2011.

MESEČEVI ČVOROVI / Piše Milan Šašić / kontakt - 064 217 0 930


Ravan u kojoj se nalazi Mesečeva staza seče ravan ekliptike pod uglom od 5°,9. Mesta na kojima staza prolazi kroz ravan ekliptike zovu se Mesecevi čvorovi. Uzlazni čvor () je tačka u kojoj Mesec prelazi na severnu stranu ekliptike, a silazni () tačka prelaska na južnu stranu. Prava koja povezuje čvorove zove se linija čvorova. U toj liniji se seku ravan ekliptike i ravan Mesečeve staze.

Astrologija... Umetnost ili nauka, mit ili legenda... Svakako reč stara koliko i čovek i koja stiže odasvud. Kina, Egipat, Grčka, Amerika, Indija.... Nema tog mesta na planeti gde je nema a velika je borba sa druge strane, da astrologija ponovo bude otkrivena. U ekspanziji svega što nam se servira putem svih medija i što u najmanju ruku veoma zagađuje sve što iole vredi, astrologiju su mnogi svrstali u sferu zabave u najboljem slučaju, a češće u sferu nečega što treba izbegavati i kloniti se. Ključevi su sakriveni ili progutani. A ključevi koje nudi astrologija oduvek su bili poznati ali retko su neka vrata tim ključem, bila otvorena i otključana u našoj skorijoj istoriji.
Ali ma šta ko mislio, bavljenje astrologijom kako profesionalno tako i za sebe lično je nadasve korisno. Astrologija stvarno ume da vas nauči da posmatrate i da proširite svoje poglede i u odnosu na sebe lično i u odnosu na svet oko vas. Prevashodno astrologija uči da bolje razumete sebe i prevashodno nastoji da definiše ličnost i da otkrije afinitete i stremljenja pojedinca i da ih pravilno usmeri ka putu prema sudbini. Nešto kao psihologija koja je usmerena ka unutrašnjem portretu osobe ali u isto vreme astrologija se bavi i životom spolja kao i situacijama koje u vremenu tek treba da dođu. U susret nekakvoj krajnjoj svrsi življenja. Čovek i prostor, i ljudsko biće u određenom prostoru su nam poznati. Fali vreme koje je zanemareno. Ono što je možda mistično ili čudno je što se astrologija ne trudi da napravi razliku između premeštanja u prostoru i putovanja u vremenu. Učeći astrologiju shvatite da počinjete da raspolažete informacijama koje dopuštaju da predvidite budućnost. Možda ili često ne u svojim sitnicama ili pojedinostima mada individualan rad može i to sebi da priušti ali zasigurno astrologija nudi da budućnost naslutimo bar, i za nju se pripremimo. Veoma lako i precizno je moguće utvrditi periode u životu u kojima će se izvesni potencijali pojedinca najjače izraziti i periodi najjačih promena i dešavanja manifestovati.
Spoznati sebe i saznati gde se nalazimo u vremenu i prostoru u određenom trenutku je stepenica više ka uspešnom ostvarenju sopstvenog života i egzistencije. A znanje proizilazi iz ravnoteže između onoga što se ne zna i onoga što znamo da nam je nepoznato.
Ako je nekom nevažno učešće u životu i borbi koju nam život nameće i odbija tu igru ili je nekom na kraju krajeva najmanje bitno dali će negde izgubiti ili dobiti bitku najbolje je da sve čime se astrologija bavi ostavi po strani. A ako želite da postanete uspešni i zadovoljni ne isključivo zarad uspeha koji podrazumeva materijalno nego zarad uživanja uopšte slobodno otvorite vrata astrologije.
Kao što sam se do sada i u prethodnim brojevima bavio kako vrlo važnim i snažnim uplivima poput Mesečevog tako sam pokušao da približim i one manje važne ili manje zastupljene. Tema danas u obilju astroloških simbola i tumačenja je još jedan od takozvanih sumnjivih upliva ali vrlo snažnih. U pitanju su Severni ( Rahu ) i Južni Mesečev čvor ( Ketu ). Zmajeva glava i zmajev rep. Zmijska glava i zmijsko telo. Rahu i Ketu.
Zanimljiva je i mitološka pozadina ove priče. Naime još pre nastanka svemira uopšte i ovakvog kakvim ga vidimo, postojao je Džin, poludemon, kralj zmija ili Švarbanu u indijskoj mitologiji koji je hteo da postane božanstvo. Molio je boga Bramu da mu to dozvoli na čega je ovaj pristao i naredio mu da se posveti duhovnom životu što je Švarbanu i uradio i posle određenog vremena postao božanstvo. Kada je došlo vreme da se stvara materijalni kosmos bilo je potrebno odlučiti ko će biti smrtan a ko besmrtan i odlučeno je da bogovi budu besmrtni a demoni smrtni i u tu svrhu su spremili nektar besmrtnosti – Amritu – za čiju su pripremu trebali svi. I bogovi i demoni. A da bi privoleli demone na saradnju obezbedili su im plesačicu koja će ih zavoditi svojom igrom jer osobina demona je svakako čulnost i pripisuje im se čulna zavisnost. Dakle svu pažnju su usmerili ka njoj dok o nektaru besmrtnosti nisu razmišljali te ga nisu ni dobili. Obmotavši ogromnu zmiju oko planine koja je kao ostrvo virila iz mora naizmenično su vukli na jednu i na drugu stranu kako bi se planina okretala i bućkala more dok se iz morske pene nebi stvorila Amrita ili nektar besmrtnosti.
Švarbanu je bio oslobođen te vrste zavisnosti i došao u poziciju da dobije nektar ali stao je, dok je vrhovni bog Višna davao nektar, na njegovu nesreću između Sunca i Meseca koji osetiše da ovaj nije božanstvo, rekoše to Višni koji mu istog momenta odseca glavu. Na neki način kasno jer Švarbanu je već primio nektar ali nije stigao da ga popije te je njegova glava ostala besmrtna a telo smrtno.
Mesečevi čvorovi nisu planete. To su senzitivne tačke. Pravilna definicija bi bila da su to tačke koje formiraju preseci Mesečeve orbite oko Zemlje sa Zemljinom putanjom oko Sunca. Severni čvor je najbliža tačka severnom polu a Južni južnom polu i uvek su u međusobno udaljeni 180 stepeni.
Smisao Mesečevih čvorova mnogi traže i nalaze u karmičkoj astrologiji i mnogi ovu pojavu isključivo i vezuju za karmu i za prošle živote ali imaju svoju primenu i u životu koji živi određena osoba u datom trenutku. Severni čvor je uzrokom svega dok je južni posledica. Severni čvor bi se mogao uporediti sa slavinom a južni sa slivnikom na neki način dok je ono između život. Nešto poput usta, unosa hrane, prerade i metabolisanja i sistema za eliminisanje. Dakle sve ono šta tokom života unesemo i unosimo u sebe kako u smislu saznajnog i duhovnog tako i u smislu fizičkog, o čemu govore ostali rasporedi u natalnoj karti pa i sami aspekti koje prave čvorovi, prerađuje se i na kraju se nepotrebne stvari, elementi i otrovi eliminišu. Dakle odnos na relaciji svest i ne svest, glava i telo kao i put prosvetljenja ili pročišćenja pri čemu je Južni čvor ono čega se telo na kraju oslobađa kao nepotrebnog. Efekti oslobađanja i očišćenja kao i olakšanje prilikom toga su svima poznati a ono šta je bitno, je shvatiti i naučiti šta je to šta treba unositi i čega se treba osloboditi na tom putu.
U cilju da se poput doktora, terapeuta, nutricionista i svakako onih koji dobrim savetom treba da olakšaju pojedincu život i obezbede nesmetan život bez problema, ili bezmalo takav, astrolog bi trebao da uradi upravo to. Da posavetuje, predloži i ukaže na takav moguć put.
Da bi znali šta je to bitno šta treba naglasiti i šta treba posebno razvijati a šta eliminisati u životu pojedinca posmatraćemo ove tačke u osnovnim crtama po znacima i poljima. I ne zamerite na ovako prevelikom uopštavanju ali zaslužujete da doprete bar do delića saznanja kojima se astrologija bavi.
OVAN – zahteva da se posebno stavi naglasak na brigu o sebi. Hrabrost kao osobinu treba naglašeno razvijati jer i kroz karmu gledano ova osobina je najviše nedostajala u prethodnoj inkarnaciji pa je sada treba razvijati kako bi se što lakše ostvarili lični ciljevi. U ovoj poziciji posebno Severnog čvora davanje treba kontrolisati jer često prelazi u neumerenost. Potrebno je razvijati veru u sebe i razvijati samostalnost. Osobe koje imaju Severni čvor u prvom polju mahom znaju šta hoće dok Južni čvor u prvom polju pravi obrnuto stanje svesti pa stoga treba izbaciti i potpuno eliminisati osvetoljubivost i naviku povodljivosti i osobinu da uticaj sredine i okruženja vrši uticaj na odluke i život.
BIK – naglasak je na materijalnom i na novcu. Severni čvor u drugom polju ukazuje na sticanje i na dobitke koji su mogući dok Južni čvor naglašava gubitke ili veću mogućnost da se stečeno na čudan način izgubi. Da se takve stvari nebi dešavale potrebno je razvijati najviše strpljenje i osobinu da se radi, živi i stvara korak po korak i vrlo postepeno. Dakle potrebna je stvarna istrajnost. Ovakav pojedinac nužno mora postaviti jasne granice sopstvenih mogućnosti i ciljeva i ne ići preko te granice. Osobine koje treba eliminisati su bavljenje stvarima drugih i uplitanje u živote drugih kako psihički tako i fizički, nametanje sopstva kao jedinog ispravnog, kao i sklonost da se drugima sudi i da se osuđuju. Gubici nastaju najčešće u momentima kada zbog sitnice biva uništeno i ne retko izgubljeno sve.
BLIZANCI – Severni čvor u ovom znaku traži da se razvija prvenstveno logika. Obzirom da su pripadnici ovog znaka uvek u nekim dilemama potrebno je razvijati osobinu da se sve šta se dešava unutra u duši otvoreno iznese napolje. Sopstvene ideje je neophodno iznositi ali taktičnost mora biti jedna od prioritetnih osnova. Ovde važi pravilo da je dozvoljeno sve ali se ne sme ugroziti niko. Južni čvor u trećem polju ili Blizancima utiče na to da se jako teško pojedinac prilagođava situacijama i pravi jake probleme u komunikaciji pa je vrlo uputno razvijati osobinu da se drugi slušaju a ne samo čuju. A i ako se čuje ne uzimati zdravo za gotovo sve što se čuje i kao jedinu istinu. Ono što naglašeno treba izbaciti je stalna potreba da se bude u pravu i prebrzo donošenje odluka, ishitrenost i da se u situacije uleće bez proveravanja i bez prethodne pripreme. U narodu se to naziva trčanje pred rudu ili grlom u jagode.
RAK – ukazuje na velike razlike na polju porodice i najčešće među roditeljima. Problemi stižu uglavnom zbog ne uočavanja osećajnosti drugih kao i ne prihvatanje slabosti drugih a tu osobinu treba najviše razvijati jer i sami osetljivi ne obaziru se na osetljivost drugih. Sa ovakvim položajem Severnog čvora vrlo je bitno razvijati sve tradicionalne vrednosti vezane za porodični život i imati sopstvenu kuću i sopstveni posao po mogućstvu privatni. Poštovanje prema drugima je osnova uspeha i ne sabijanje osećanja i emocija u sebe.Južni čvor u Raku i u četvrtom polju ukazuje na karamičke dugove i u mnogome otežava sticanje imovine i pravljenje temelja a najčešće iz razloga porodičnih problema i nesuglasica. Ono šta treba izbaciti je potreba da se svi i sve drži pod kontrolom kao i osobina da se iz koristi i sa predumišljajem rade stvari a samo zarad ulagivanja kao i izbaciti osobinu da kako rade svi drugi tako ću i ja.
LAV – ako posmatramo Severni Mesečev čvor kao srećan onda on ovde ukazuje na sreću u ljubavi i sa decom koji je nedostajao kroz karmu. Južni čvor ovde radi obratno i česti su problemi posebno u ženskim horoskopima upravo vezanim za temu ljubav, deca i mogućnosti vezane za to. Ono šta je neophodno razvijati je individualnost i posmatranje života dečijim očima. Postoji izreka u smislu igrajte se života jer kad život počne da se igra sa vama tada nastaje starenje. Potrebno je razvijati samopouzdanje i potrebno je jačati volju. Potrebno je izbaciti strah i povlačenje a eliminisati popustljivost. Sklonost da se pobegne iz i od teške situacije je pogubna i vodi u razočarenje. Ulazak u određene rizike mahom donosi satisfakciju.
DEVICA – Severni čvor u znaku Device insistira na razvijanju osobine koja inače krasi ovaj znak a to je uvođenje i pravljenje reda. Ono šta treba posebno razvijati je osobina da se bude prisutan i da se učestvuje u akcijama. Da bi se izbegla a ne izbacila analitičnost i sitničavost potrebno je raditi na rutini a za to je potrebno iskustvo. Znači da treba na određenoj stvari intenzivno dugo raditi jer samo se iskustvom stiče rutina i tada pojedinci postaju neprevaziđeni u svojim oblastima delovanja. Otkrovenja se doživljavaju samo kroz neprekidan rad i učenje. Društvenost je bitna za ovakav razvoj ali je samostalnost presudna za uspeh. I ovde Severni čvor zbog naglašene stidljivosti i straha naglašava potrebu da se ponekad i rizikuje. Južni čvor ukazuje na pogoršano i osetljivo zdravlje. Veoma je bitno izbaciti osećaj manje vrednosti i izbaciti osećaj mučeništva. Poroci i uopšte štetne navike su nešto što veoma loše utiče jer se tada gubi ili potpuno eliminiše osobina čišćenja ili pročišćenja. Velika sumnjičavost a posebno u sebe i sklonost povlačenju treba potpuno izbaciti.
VAGA – manjak svesnosti a naglašeno prema potrebama drugih i ne saradnja su osobine koje je najneophodnije ispravljati kako bi se i karma ispravila i kako bi život bio uspešniji. Tu su i diplomatija i takt koji ne retko manjka. Ove osobe kada planiraju uspeh moraju razvijati osobinu bezuslovnosti, nesebičnosti i deljenja sa drugima. Severni čvor ovde vrlo jasno određuje sudbinu javne ličnosti na bilo koji način pa je razvijanje spomenutih osobina neophodno ali naglašeno i kada su bračni i partnerski odnosi u pitanju.Južni čvor obično nosi neuspehe i razočarenja u braku. Uspeh je potpun ako se uspe na stvari gledati i očima drugih ali ne zavisiti od drugih i ne ignorisati tuđe potrebe i probleme. Osećaj i stvaranje sopstvenog identiteta je ključ i nagrada na kraju. A da bi se lakše stiglo do tog cilja potrebno je izbaciti stalno i preterano isticanje sebe, sebičnost, preveliku impulsivnost sa povremenim neartikulisanim reakcijama, bezosećajnost i nepravilan odnos prema novcu kao i škrtost i preteranu brigu samo za sebe koja je veliki izvor problema. Zamislite požar na stadionu ili autobusu i osobu koja preko svih pošto poto kao da je jedina pokušava da samo sebe izvuče iz nevolje.
ŠKORPIJA – kao znak kojem se stavlja naglasak na posesivnosti i ljubomori i znak kojim vlada Pluton koji je po svojoj prirodi bliži demonu, Severni čvor ukazuje da treba da neguje i razvija osobine samorazvoja i samodiscipline. Veoma je bitno osloboditi se svih pritisaka i svega što sputava i sprečava razvoj. Posesivnost se leči tako što se uživa u stvarima bez želje da se i poseduju. Bitno je uvek prihvatati tuđu pomoć i podršku jer to uvek donosi povećanu mogućnost dobitaka i dobrog života. Rizik sa Severnim čvorom donosi uspeh i uživanje dok sa južnim čvorom treba izbegavati rizike i opasnosti i naglašeno voditi računa o zdravlju sa naglaskom na genitalne organe. Ono šta je bitno eliminisati na putu do uspeha je posmatranje i doživljavanje svega kao da je lično vlasništvo. Osobinu tvrdoglavosti je vrlo bitno korigovati kao i preteranu želju za čulnim zadovoljstvima kao i gramzivost. Konstantno vraćanje i podsećanje na ono što je prošlo je garancija neuspeha jer sećanje ume da bude i smešna i opasna lupa koja svašta uveličava. Ako se prošlost već i koristi neka bude sa svrhom da se iz prošlih grešaka uči da se neide uvek putem kojim se teže ide.
STRELAC – ovaj znak je veoma povoljan za položaj Severnog čvora kao i deveto polje jer je pojedinac bliži od ostalih samoj svrsi života a vladar Jupiter potpuno olakšava put ostvarenja. Ipak da bi se upotpunio uspeh potreba da se razvije vera u sebe je ovde naglašenija nego inače. Čak i Južni čvor je ovde povoljan i samim tim je važno da se intuitivnost maksimalno koristi kao i kontakti koje pojedinci ovde ne retko imaju iz viših nivoa svesti. Ako neko ima pravo da se osloni o nevidljivo i da bude pravilno vođen onda su to vlasnici Severnog čvora u znaku Strelca i devetom polju. Ipak moraju razvijati strpljenje kao i spontanost koja im često nedostaje i moraju biti spremni na izazove i sebe nikako ne smeju dovoditi u poziciju da nešto prećutkuju. Osobina čitanja između redova takođe je od velike koristi i jedna snažna vežba uma. Ono što je potrebno izbaciti je oklevanje i snažna neodlučnost sa jedne strane i snažno nestrpljenje i želja da se deluje trenutno sa druge kao i pokušaji da se koriste logikom.Zatim nepoverenje i stalno traženje sena u plastu igala kao i besomučno analiziranje tuđeg mišljenja i naglašenu sklonost tračarenju. Dakle treba da se veruje sebi i sopstvenoj intuiciji i na to se u potpunosti oslanjati.
JARAC – analogno desetom polju Severni čvor ovde naglašava ne mali uspeh u karijeri. Saturn vladar ovog znaka i karmička planeta podržava ovaj položaj i često obezbeđuje porodično nasleđe i obezbeđuje nastavak posla koji je započeo neko od roditelja mada su podržani i novi projekti. Ono što bez obzira na podržanost treba razvijati je postavljanje cilja i postavljanje čvrstih osnova i temelja i prihvatanje odgovornosti. Posebno ako se Južni čvor nađe u ovom znaku koji otežava navedeno i loše utiče na karijeru. Vrlo je bitno imati kontrolu nad razumom i uvek budnu i racionalnu svest i matematičku intelektualnu opremu. Biti od reči je ključ uspeha. Ono šta je potrebno eliminisati su strahovi i bežanje od obaveza i uopšte od realnosti jer surova saturnovska realnost ne trpi beg od nje. Povlačenje u osamu i u izolovanost je loš put a u odnosima emotivna manipulacija nad partnerom i okolinom.
VODOLIJA – Severni čvor sa sobom u ovom znaku i polju nosi neočekivanost, iznenađenja, nepredvidljivost ali i srećne ishode. Vodolija je znak grupe, druženja, organizacija, prijatelja preko kojih najčešće uspeh i stiže pa je prevashodni zadatak Severnog čvora da se bude deo grupe kao aktivni deo i da se razvija osećaj zajedništva bez obzira o kakvim socijalnim ili intelektualnim, verskim, rasnim i ostalim strukturama se radi. Sve što se radi a treba da donese uspeh mora biti u cilju zajednice i da svima bude dobro.Južni čvor zna biti neugodan kada su neiskrenosti i laži u pitanju ali dobri aspekti posebno Meseca utiču dosta povoljno. Ključ uspeha je stvaranje i situacija i pozicija u kojima su svi na dobitku i vežbati objektivno sagledavanje stvari. Potpuno nekorisno u ovoj priči je znači insistirati na individualnosti i subjektivnosti. Sklonost porocima je pojačana i treba je maksimalno izbegavati kao i tvrdoglavo insistiranje na sopstvenoj genijalnosti sa potpunim ignorisanjem mogućnosti da i neko drugi nešto zna. Veoma loše deluje odlaženje u bilo kakve krajnosti.
RIBE – u ovom položaju Severnog čvora um je stalno uključen ali su putevi i ciljevi skriveni i ne vide se. Baviti se duhovnim veoma je dobro kao i svime što je istraživačko. Ovde pojam vere poprima sasvim drugu konotaciju i dobija na velikom značaju i vrednosti pa samim tim tu temu je potrebno i razvijati. Dakle slobodno se sa ovakvim položajem Severnog čvora može svaka muka i bol predati u ruke Svevišnjem. U bukvalnom se ovde molitve ispunavaju. U tvoje ruke Gospode kako se kaže. Vežba joge, meditacije, kao i učenje psihologije kada su usmerenja van duhovnosti, je ovde veoma dobar put ali i istraživački rad u smeru medicine i hemije. Optimizam je ključ koji otvara vrata uspeha kao i prihvatanje promena. Južni čvor je znak velikog karmičkog duga ali nudi jedno duhovno oslobađanje i mogućnost ulaska u sebe i prodor u tajne i dubine svesti i duha koje su nedostupne. Ono šta treba izbaciti u lošim konotacijama i da bi se na kraju isplivalo iz dubina ili bar savladale teškoće koje dubine sa sobom nose i da bi se do krajnjeg spokoja došlo, je velika zabrinutost i osobine krajnje nesigurnosti. Obraćanje pažnje baš na svaku sitnicu izaziva zbrku i konfuziju a ako se pri tome te sitnice preuveličaju onda dođemo u situaciju da je svaki zec medved i dolazi do naglašenog straha. Velika smetnja je sklonost kritici i pronalaženje grešaka na drugima. Eliminisati je neophodno sklonost da se trpi i to dugo i ne odlaženje iz loših situacija ili ne rešavanje istih, sklonost da se bude apsolutan i savršen a pri tome nema ni naznaka o prilagodljivosti ili fleksibilnosti.

Нема коментара:

Постави коментар