субота, 13. јун 2015.

TRANZITI / pise milan Sasic / kontakt 064 217 0930                                                                           TRANZITI


          Ne zanemarujući druge važne metode, najčešća metoda kada su astrološke prognoze u pitanju i još češće najtačnija, su svakako tranziti planeta.
          Kada jedna planeta pređe preko određene osetljive tačke u natalnom horoskopu ili preko mesta ma kome se u natalnoj karti nalazi druga planeta ili se nađe na određenoj ugaonoj razdaljini praveći jedan od glavnih aspekata, sekstil, kvadrat, trigon ili opoziciju naziva se tranzit.
          Svaka planeta ima svoju određenu brzinu i u pravilnim intervalima prelazi preko određeneih tačaka u horoskopu što znači da tranziti odgovaraju cikličnim uticajima koji se znatno razlikuju od glavnih i važnih perioda ali nikako nemaju nezavisnost od njih. Daju ritam životu i svakodnevnim dešavanjima ali i ne retko vrlo snažno znaju da odrede sudbinu i sam njen tok kao i da iniciraju velike i važne promene u životu pojedinca.
          Najsnažnije i najosetnije deluju konjukcije ili direktni prelazi ili tranziti preko planeta i senzitivnih tačaka u natalnom horoskopu pojedinca mada ni ostali aspekti nisu bez važnosti posebno ako se radi o sporim planetama koje vrše naglašeno snažan upliv u tranzitnim aspektima.
          Sama logika znači govori da, što je neka planeta brža, veća je i učestalost njenih tranzita, a tu se posebno izdvaja Mesec čiji se uticaj ograničava na svega nekoliko sati i utiče na dnevna dešavanja i na svakodnevni život i njegov ritam kao i tranzit Sunca na čiji smo jednoličan i hod i ritam jednostavno prirodno stimulisani, mada nije retkost da se i tranziti Sunca osete posebno u konjukciji i kvadratu. Svakako su mnogo snažnije direkcije Sunca i Meseca ali ih ne treba izuzimati u tranzitu, posebno ne kada u toku jednog dana ili nedelje treba da donosimo takozvane brzinske odluke, kao što ne treba nikako zanemarivati faze Meseca.
          Merkur je takođe brza planeta ali njegovi tranziti su već mnogo osetniji posebno kada je vladar nekog od važnih polja sa naglaskom na polja koja se odnose na novac, komunikaciju, trgovinu ili saobraćaj, a takođe i tranziti Venere ali ovi tranziti malo šta sudbinski određuju i deluju takođe više na svakodnevni ritam života. Ipak, aspekti Meseca, Merkura i Venere ma koliko delovali da nisu važni veoma su efikasni a u mnogo slučajeva i opasni.
          Prelazak Merkura preko tačke podznaka ne deluje uvek i mahom samo pojačava komunikativnost, na IC se bavi pitanjima vezanim za kuću i porodicu, na DSC pojačava motivisanost vezano za zakonske ili partnerske odnose, dok preko MC mahom pojačava kontakte vezane za posao i karijeru. Merkurov tranzit preko Meseca treba koristiti da se uradi što više posla ili iskoristi prilika da se vaša reč daleko čuje, preko Venere obično pravi ljubavne kontakte, u kontaktu sa Marsom izaziva svađe dok prelaskom preko Jupitera obezbeđuje putovanja, ali i obično je vezan za novčane dobitke ili dobre i povoljne vesti i sklopljene ugovore. Merkurov prelazak preko Saturna nije dobar i tada se treba čuvati krađe, dok prelazak preko Urana izaziva impulsivne nastupe. Sa Neptunom pojačava nagon laganja, i otvara mogućnost da se dese neprijatne stvari tipa krađe ili prevare, a sa Plutonom često jedna loša ili nekontrolisana reč zna da izazove velike nevolje sa lošim posledicama.
          Tranzit Venere je obično lep i donosi lepotu i ljubav posebno ako se nađe u vazdušnim znacima i prelaz preko ASC treba iskoristiti ako želite da šarmirate nekog, ili preko DSC ako želite da osvojite nekog što se ne retko i dešava. Prelaz Venere preko MC zna da donese unapređenje, dok preko IC obično omogući ulepšavanje prostora u kome se živi. Preko Sunca mahom omogući kontakte sa važnim likovima, dok preko Meseca mahom obezbedi pomoć vezanu za ženski deo populacije. Prelaz Venere preko Merkura su dobri kontakti i veze dok sa Marsom naglašeno pojačava strast i tada su uvek najčešći seksualni kontakti. Prelaz preko Jupitera mahom donosi novac dok preko Saturna mahom hladi odnose, ali često i kontakte sa osobama dosta starijima. Prelaz preko Urana donosi iznenadne i neočekivane kontakte i često nepromišljenost, dok preko Neptuna često ulazak u neproverene situacije i sklonost padanja na slatkorečivost. Prelaz preko Plutona obično stvori mogućnost fatalnih dešavanja, spojeva kao i kontakte sa osobama čudnih sklonosti.
          Tranziti Marsa mahom aktiviraju i ubrzavaju, ali i ljute i zagrevaju i znaju biti poprilično opasni jer Mars snažno podstiče agresivnost, hrabrost i smelost kao i bes i žestoke nastupe. Pod uplivom Marsa naglašena je žurba i pojačava se ono animalno u čoveku. Pojačava se strast i povećava se mogućnost povreda. Tranziti Marsa mogu biti i veoma stimulativni pojačavajući energiju, fizičku spremnost, i preduzimljivost. Tranziti Marsa se osećaju vrlo snažno i naglašeno ako je retrogradan ili u stanju stacioniranosti. Preko ASC izaziva želju i potrebu da se krene u napad, dok preko IC gotovo uvek je izazivač svađe u kući. Prelaz preko DSC izaziva svađu u partnerskim odnosima i dosta problema u javnosti uopšte i sa zakonom dok preko MC ima relativno povoljan upliv naglašavajući inicijativu u pitanjima karijere. Marsov tranzit preko Sunca ima konotaciju zakonskih problema i sukoba sa autoritetima dok prelaz preko Meseca inicira povrede, opekotine i sl. kao i loše odnose sa ženskim delom populacije. Mars i Merkur mahom izazovu svađu, dok sa Venerom inicira jake strasti i pojačava seksualne kontakte ali i sukobe vezane za temu eros. Povratak Marsa je povoljan i pojačava vladarstvo Marsa, dok sa Jupiterom mahom donosi povoljno rešene sudske ili administrativne procese i probleme. Marsov tranzit preko Saturna mahom pravi sukobe i osvetu i veoma je loš u saobraćaju kao i tranzit preko Urana koji se može uporediti sa upaljačem, gde vatra i plin ako nisu pod kontrolom mogu napraviti velike eksplozije. Prelaz Marsa preko Neptuna izaziva mogućnost previda koji vodi direktno u opasnost ali i pojačava želju za konzumiranjem jakih alkoholnih pića i uopšte stimulativnih sredstava sa lošim posledicama, dok prelaz preko Plutona budi i one najmračnije nagone u čoveku i tada treba biti posebno oprezan.
Brze planete igraju vrlo često važnu ulogu kada određen aspekt treba da počne da radi i imaju ne retko ulogu upaljača, fitilja ili inicijalne kapisle. Ako se radi o tranzitu Saturna recimo koji je spora i teška planeta i čiji tranzit preko senzitivnog mesta može trajati poprilično dug vremenski period uzimajući u obzir i stacioniranost i retrogradnost tada drugi tranzit brzih planeta mogu u isto vreme tranzitirati isto to mesto i tada ta brža blaneta izaziva aktiviranje sporog tranzita i počinje njegovo snažno delovanje. A tokom recimo duplog aspekta Saturna i Marsa može da se uključi još brža planeta, Merkur, Venera ili Mesec koji bukvalno tutnji krugom zodijaka i može bukvalno da upali vatru i da tranzit, u ovom slučaju Saturna, dobije oblik sudbinskog dešavanja. Ovakva situacija u osnovi nikada ne može da ostane neprimećena, ili da se uticaj ovakvog tranzita ne oseti.
          Aspekti Saturna i Jupitera su veoma snažni kao i transcedentnih planeta i mesečevih čvorova i veoma su značajni kako na pojedinca tako i na šira društvena dešavanja.
          Tranziti Jupitera uglavnom su dobri i poboljšavaju celokupnu situaciju u životu pojedinca i veoma snažno štite od nevolja kao što omogućavaju i određenu dobit ili prosperitet. Jupiterovi tranziti su po pravilu tranziti dobrih izgleda i prilika. Mada može doneti i brige i nevolje, pogrešne procene a razlog previše vere u srećnu zvezdu ili naivnost.
          Prelazak Jupitera preko ASC obično donosi prosperitet u životu pojedinca i snažnu zaštitu ali pojačava se sklonost prekomernosti posebno u hrani i piću što može loše da utiče na zdravlje. Prelazak preko IC obično donosi dobitke vezane za kuću i ne retko se tada dešavaju kupovine kuća ili stanova ali i dobijanje prinove u porodici dok prelazak preko DSC često donosi sklapanje brakova i važne kontakte. Kada je karijera u pitanju Jupiter prelaskom preko MC obezbeđuje dobar položaj dok ga prelaskom preko Sunca osigurava. Preko Meseca osigurava izvesnu popularnost ali i dobitke koji su sa mnogo strana ili vezani za mnogo ljudi, i ako je u nekim slučajevima potrebna masovna podrška valja iskoristiti ovaj tranzit. Za sve vrste ispita, školovanja ali i putovanja, dobijanja vize i sl. najbolji je Jupiterov tranzit preko Merkura a gotovo sigurne novčane dobitke donosi tranzitom preko Venere. U kontaktu sa Marsom donosi rešavanje zakonskih problema ali lako inicira i sukobe jer se pojačava ego, dok je povratak Jupitera uvek izuzetno povoljan za dobitke vezane za poslovanje ili već u zavisnosti kojim poljem vlada Jupiter. Prelazak Jupitera preko Urana gotovo nepogrešivo donosi dobitke kojima se najmanje nadamo, dok tranzit preko Neptuna često donosi velike previde i naivne postupke zbog kojih je posle kajanje ne slabo. Tranzit Jupitera preko Plutona često donese vanserijske dobitke i ovde je Jupiter sklon da iščeprka i najveće tajne. Često se manifestuje sklonost da se zloupotrebi moć i da se preteruje u pokazivanju iste pa je potrebno biti oprezan.
          Tranziti Saturna hlade i usporavaju zamračuju i ograničavaju i vrlo često sputavaju da se dođe do ostvarenja ili uspeha. Pod uticajem Saturna vrlo čest je osećaj nemoći, usamljenosti, ostavljenosti sa pojačanim pesimističkim i zloslutnim pogledima na svet oko sebe. Uvek postoji težnja da se usvoji onaj negativni stav i otuda se stiče utisak da se sve dešava usporeno. U pozitivnom tumačenju tranziti Saturna teraju na razmišljanje i teraju na razboritost, zdrav razum i logiku i pojačavaju ličnu disciplinu. Dakle treba ga uvek iskoristiti kako bi se doneli pravilni zaključci i da se prihvate teškoće i prepreke. Saturn ima osobinu da vraća u prošlost i da se stalno sećamo nekih loših i mučnih iskustava ali time se manje više ne radi ništa drugo osim što se zamračuje pogled ka budućnosti.
          Prelazak Saturna preko ASC se najsnažnije oseti i mahom donosi depresiju i melanholiju kao i crn pogled na život, dok preko IC donosi probleme u kući i porodici i mahom starijim članovima domaćinstva. Krize brakova su obično veoma naglašene kada Saturn tranzitira preko DSC dok prelaskom preko MC ima pozitivan upliv i donosi vrlo često snažan položaj i nagrade vezane za karijeru. Ali ne retko i kraj karijere. Tranzit preko Sunca takođe obezbeđuje sasvim izvesne prelaze iz jednog stanja u drugo i to mahom na bolje. Stavlja vas pred izbor, ili nazad ili napred i obično je to period donošenja odluka koje se ubrajaju u životne. Prelaz preko Meseca ruinira i fizičko i psihičko zdravlje, inicira malodušnost i neverovanje u uspeh i odustajanje od akcije a iz razloga mogućeg pretrpljenog poraza, dok prelaz preko Merkura obezbeđuje dobar misaoni protok i omogućava vrlo zrelo donošenje odluka. Veoma je dobar za učenike i studente ovaj tranzit. Prelaz Saturna preko Venere ruši ljubavne odnose ali zna nekad i da obnovi neke stare ljubavi dok preko Marsa izaziva sukobe i nevolje u saobraćaju. Sukobi su sa Marsom najčešće na relaciji prošlost – sadašnjost, mladi – stari, i zakon. Tranzit preko Jupitera ograničava priliv novca, revidira stavove, dok preko Urana mahom donosi prekid trpljenja određenih stanja ili situacija, kao i prelaz preko Plutona, koji posebno snažno ruši neke dugotrajne, a loše odnose i prilikom ovog prelaska treba biti oprezan jer inicira postupke koji znaju biti ne retko vrlo brutalni.
          Tranziti transcedentnih ili spoljnih planeta, osim što imaju uticaj na šira društvena ili masovna dešavanja u mundanoj astrologiji podjednako snažno deluju i na pojedinca. Uranovi tranziti su slični Saturnovim i veoma su snažni i jedina je razlika što deluju veoma brzo, iznenadno i drastično. Preko ASC Uran menja karakter u smeru da se pojedinac vrlo iznenadno menja kompletan karakter i odlučuje se za najsmelije poduhvate i rizike. Prelazak preko IC obično pravi promenu kuće, stana ili mesta boravka dok prelaz preko DSC inicira iznenadne razvode brakova ali i iznenadne odluke da se u brak uđe. Tranzit preko MC će vas sigurno staviti na neki poseban ili neobičan položaj vezan za karijeru i ono čime se bavite. Prelazak Urana preko Sunca donosi velike promene u životu i obično iznenadno visok položaj ili izvesnu čast ali zna biti i radikalan u stavu da se odvojite od uobičajenog načina života i često naglasi veliki bunt u odnosu na autoritete. Tranzit preko Meseca obično je loš za promene i za zdravlje ali značajno obnavlja odnose sa ženama ili muškarcima donosi nove žene u život dok žene obično postaju potpuno nove osobe. U kontaktu sa Merkurom naglašava novu misao i nove i to ne retko genijalne ideje i ostvarenje istih kao i jedno potpuno oslobađanje od kočnica i stega. Tranzit preko Venere donosi ili nagli i neočekivani susret i spoj ili raskid odnosa. Prelaz preko Marsa je pun prenagljenosti i naglih odluka ali i mogućnost uspona je naglašena dok preko Saturna ruši sve što je bilo staro i sklerotično i pravi novo. Povratak Urana je redak jer se dešava svake 74 godine dok prelaz preko Neptuna otvara vrata nebeska i ulaz u svet najneobičnijih ideja i mašte ali i ostvarenje. Sličan je i prelaz preko Plutona ali baziranost je na fizici.
          Tranziti Neptuna su takođe jedni od snažnih i obično prelaz Neptuna preko tačke podznaka donosi uspeh a naročito ako su delatnosti vezane za muzička zanimanja ili zanimanja koja imaju veze sa psihologijom, psihijatrijom i neurologijom. Tranzit preko DSC već nije toliko povoljan i donosi prevare i nevernost u braku i dosta problema sa zakonom, i prelaz preko IC probleme u porodici, krađe ili gubitak imovine i podmetanja kao i prelaz preko MC koji mahom donosi dosta razočarenja vezanih za karijeru. Tranzit Neptuna preko Sunca nosi potrebu da se pojača samopouzdanje i česte su neobične sklonosti, ideje i postupci, prelaz preko Meseca pojačava strah i sklonost ka sujeverju i vrlo je neprijatan aspekt za psihu. Tranzit preko Merkura može odvesti u velike zablude i pojačati sklonost ka prevarama, krađi i laži. Neptun i Venera su najneobičniji ljubavni snovi i želje i dolazi do vrlo jakog zaljubljivanja i zanesenosti, dok Neptunov tranzit preko Marsa pojačava intuitivnost i obično osoba uspeva da ostvari svoje snove u tom momentu. Tranzit Neptuna preko Jupitera zna da donese veoma duga i prekookeanska putovanja dok je prelaz preko Saturna vrlo važan momenat kada se donose odluke vezane za orjentaciju u životu i izbor pravog i jednog puta. Povratka Neptuna nema a prelaz preko Plutona nije ugodan i obično utiče na psihu i na nezdrave navike.
          Pluton je gotovo uvek transformacija života i njegov tranzit preko tačke podznaka je vrlo snažan i donosi veoma jaku samosvest dok na IC obično inicira napuštanje ili transformacije u porodici i ne retko inicira promenu zemlje stanovanja. Na DSC transformiše bračne odnose i ako se veza održi počinje na novim osnovama u suprotnom dolazi do razvoda. Preko MC vrlo često donosi veoma snažan položaj u društvu ili karijeri sa vrlo snažnim uticajem na druge. Prelaz preko Meseca nagalašava sposobnost dubokih istraživanja sa naglaskom na psihu, i veoma je poželjan u psihologiji ali i uvek muškarcima donosi vrlo tajne i skrivene erotske kontakte sa ženama. Tranzit preko Merkura naglašava rafiniranost, dubinu i brzinu misli kao i veliki dar za diplomatiju kao i naglašenu vidovitost i sposobnost da se rečima pobedi protivnik. Prelaz preko Venere donosi uvek fatalne ljubavi koje samo smrt može rastaviti kao i duboke osećaje za lepo i formu ali i nepresušnu želju za pustolovinama dok tranzit preko Marsa inicira brutalnost i bezobzirnost i stalnu potrebu da se bori i ratuje. Eros je u ovom tranzitu neverovatne snage a tranzit je izuzetan u sportu gde omogućava obaranje i najtežih rekorda. Tranzit preko Jupitera obično donosi vrlo velike novčane dobitke, dok preko Saturna daje naglasak na neverovatnoj istrajnosti koja mora dovesti do uspeha.Tranzit preko Urana daje najjaču odlučnost da se stigne do zacrtanog cilja i neverovatnu snagu tela, dok prelazak preko Neptuna može inicirati putovanje, i vođenje dvostrukih života. Svakako intuitivnost je u ovakvom tranzitu veoma velika i sposobnost da vidite nevidljivo i da prozirete namere drugih je ekstremno snažna.
          Tranziti mesečevih čvorova su često periodi puni neudobnosti i kretanja i deluju tako da imaju učinak da se osoba počne ponašati čudno, neprirodno i na način koji joj u snovi nije svojstven sa pojačanom sklonošću pomalo luckastim idejama i neobičnim postupcima i često pojedinca potpuno izbacuju iz ravnoteže i stvara se osećaj vezanosti ili upletenosti u čitavu mrežu problema koji deluju vrlo zamršeno i zbunjujuće. Ne retko je da se bukvalno preko noći kao u tranzitu Urana sve izmeni, sruši i ponovo dovede u red.
          Kada su uticaji tranzita u pitanju, ako se radi o konjukciji ili prelazu planete preko tačke podznaka tada se to manifestuje na fizičko stanje osobe kao i na karakter i moral dok tranzitne konjukcije na Mesec najviše uticaja imaju na duševno i na mentalno stanje kao i na zdravlje. Svakako tranziti preko ove dve tačke koje spadaju u jedne od najsenzitivnijih proizvode određenu reakciju ili određeni izbor, kao i efekat da pojačaju ili umnože određeni događaj ali i ne retko da proizvedu potpuno odsustvo reakcija, izbora ili odluka.
          Iz tog razloga se tranziti teških i sporih planeta,
a naglašeno Saturna posmatraju kao momenat kada pojedinac posle mnogih preživljenih perioda u dugim vremenskim intervalima stiže do svoje zrelosti a ako izvestan događaj ili sam događaj zrelosti mora da bude ostvaren tokom života pojedinca onda je svakako momenat jednog važnog tranzita, upravo onaj period kada događaj ima najviše izgleda da se ostvari.
           

                                                              Astrolog, Milan Šašić, Novi Sad

субота, 09. мај 2015.

ASTROSAVEZNICI / pise Milan Sasic / kontakt 064 217 0930OVAN
Amajlija – Čekić
Element znaka je  Vatra.
Boja – jarko crvena, narandžasta i bordo crvena.
Kamen - ametist.
Cejlonski ametist je nežno ljubičast, brazilski – krvavo crven i tamno ljubičast a zbog svojstva da može da menja boju visoko je cenjen, posebno među putnicima, jer te promene boje često nagoveštavaju promenu vremena. Najčešće jak vetar.
Naziv mu je iz grčkog – AMETISTES – a to znači u prevodu, slobodan od pijanstva.
Ametist se smatra za predstavnike kosmičke ravnoteže na Zemlji i smiruje jake strasti i jača slaba osećanja. Čoveku donosi mudrost i hrabrost.
Same Ovnove uči da je prevelika ambicija zabluda duše a da je pravo dostojanstvo u stvari velikodušnost i blagodarnost.
Pripisuje mu se moć uklanjanja bora, pega sa lica, pa i moć izlečenja od mucavosti. Prilikom prehlade, ako se ametist ostavi preko noći u vodi, dobro je da se ta voda pije u svrhu ozdravljenja i ublažavanja prehlade.
Cvet koji pripada Ovnovima je glog i različak.
Mirisi – Ovan voli klasične parfeme ali sa jako izraženim mirisom. Silina i intenzitet ih aktiviraju i od njih jaki i intenzivni mirisi prave to da postaju još jači i odlučniji a prirodni mirisi drveća pojačavaju im samopouzdanje.
Ako poklanjate Ovnu parfem, raspoloženje će mu sigurno popraviti Coco Opium, i Chanel 5.

BIK
Element - zemlja
Cvet – Đurđevak i jorgovan
Kamen – tirkiz – ime mu potiče od persijske reči feroza, što znači pobeda. U riznicama Acteka nađeno je skoro 50 000 različitih predmeta od ovog kamena. Oni su ga nazivali -  suze neba.
Egipćani su su još pre 3000 god. izrađivali od tirkiza male statue skarabeja.
U staroj Grčkoj su tirkiz smatrali za kamen boginje Afrodite a u starom Rimu – Venere.
Indijci i drevni Persijanci nosili su ogrlice od tirkiza kao zaštitu od munje i groma. U srednjoj Aziji je bio glavni nakit neveste i bez tirkiza nije mogla da prođe nijedna svadba.
Moda dragog kamenja se menjala, ali je Tirkiz vekovima ostao popularan. Kao simbol zdravlja, sreće i ljubavi.
Oni koji nose tirkizni prsten ne znaju ni za kakve muke. Obezbeđen im je dug život, dobro zdravlje i odlično raspoloženje.
Plavi tirkiz štiti od tuđe zlobe i pakosti a zeleni je jedan od atributa crne magije.
Miris – U prirodi Bika je da voli cvetne i slatkaste parfeme s notom mirisa bergamota – carske turske kruške, koja se gaji u Italiji. A omiljeni su im i mirisi đurđevka kao i jorgovana.
Ove arome su u harmoniji sa ljubavlju prema lepoti i postojanošću Bikova
Boja znaka je vatreno crvena, narandžasta, i boja maline.
Hrana – kao i kod mirisa i hrana vuče na slatko. Mogli bi svega da se odreknu, ali je pravo mučenje ako samo i pomisle da će ostati bez slatkiša. Još ako je čokolada, oči im se zacakle.
Amajlija – klas žita

BLIZANCI
Element - vazduh
Boja – Ljubičasta, svetlo siva i svetlo žuta.
Kamen – ahat i kalcedon - AHAT – Ovaj kamen je široke ruke, veoma često nesebično pomaže svom nosiocu u raznim sferama života. Ahat se smatra za jedan veliki rezervoar energije. Njegovi koncentrični krugovi po drevnom verovanju nose u sebi ogromnu snagu. Postoji priča da je u 18 veku neki brazilski sveštenik konstruisao letelicu koju je zamislio da dovede u pogon baterijama od ahata. Prsten sa Ahatom na levoj ruci pomaže da se prevlada nervoza, sprečava da izgovorimo otrovne reči, a čuva vas i od tuđe zlobe i zavisti, od nesreća i drugih teškoća. Ahat daje onome ko ga nosi ne samo snagu već i rečitost. A posebno slatkorečivost ili leporečivost. Štitio je moreplovce od nepogoda.
Kalcedon  je dobar tešitelj. On smanjuje jačinu uvrede, daruje nam nadu u bolje sutra, i najavljuje promene. Ali on nas može uljuljkati u iluzijama i lažnim nadama. Zato ne bi trebalo stalno nositi nakit sa ovim kamenom.
Miris – Parfemi sa notom ruže ili đurđevka. Raj je, bar po pretstavi Blizanaca, jedan lepi ružičnjak, prekrasna bašta sa malenim žbunom čaja u uglu.
Hrana – U većini slučajeva oni nisu gurmani, ali je zato vino njihova ljubav. Poznaju razne vrste vina i vole da ga piju.
Amajlija – Maska...u novije doba mogu i privesci minijaturnih telefona...

RAK
Element - Voda
Boja – Bela, srebrna i smaragdno plava
Amajlija - Detelina i srce
Cvet - Lokvanj
Kamen - Biser, mesečev kamen i rubin. Boja bisera je nežno siva, nežno plava, svetlozelena ili zlatasta. Najveću snagu ima tokom drugog lunarnog dana.
BISER - Pojačava ljubav prema domaćem ognjištu, sjedinjuje one koji su se rastavili, ili posvađali i leči migrenu. Preporučuje se da ga nose ljudi temperamentnije naravi i tvrdokorni.
Slabe karaktere on može potpuno da liši volje.
MESEČEV KAMEN - Pomaže u rešavanju složenih i komplikovanih problema. Za tu svrhu treba ga primaći što bliže zracima mesečeve svetlosti i kad zasija punim sjajem koncentrisati se na svoje probleme. Videćete kako rešenje maltene samo dolazi.
RUBIN - daje energiju da postanu pokretljiviji, agilniji da pređu iz defanzive u ofanzivu. Kad im je loše rubin menja boju i postaje tamniji, zamućeno crven. Rubin je odličan parametar za energetski potencijal Raka.
Parfem - Sveži miris mora i tajanstveni mirisi cveća povoljno deluju na kreativni duh Raka. Oni najviše vole, ili im najviše odgovaraju, parfemi letnjih mirisa i svežina koju daje blizina vode.
Hrana - Paze na ishranu, mada bi mogli biti gurmani. Upoznati su sa manama i vrlinama pojedinačnih proizvoda, isprobavaju sve što je zdravo, a među njima nije zanemarljiv broj vegeterijanaca, ili poklonika svih vrsta dijeta. Isprobaće sve, ali će odabrati ono šta im najviše odgovara. Njihovo varenje je direktno uslovljeno emocijama. Nisu robovi navike, ali im je držanje do reda nasušna potreba. Ako nije u mogućnosti da jede recimo u tri, Rak će celog dana biti rasejan, a uveče će mu pozliti. Preporučuju se supe i laka hrana.

LAV
Element – Vatra
Boja – Purpurna, zlatna, narandžasta i žuta
Amajlija – Gušter salamander, duh vatre koji donosi sreću Lavovima.
Cvet – Božur. U Kini je božur simbol ljubavi i dugovečnosti. U stara vremena se smatrao za carski cvet - rastao je pored carskih odaja kad su vladale carice. Prostom narodu bilo je zabranjeno da gaje božure u svojim baštama.

Kamen – Serdolik, za koji moram da budem iskren ne znam kako izgleda, ali ga ima u astroliteraturi, i po predanju nošenje ovog kamena donosi blagodat. Prsten sa ovim kamenom tera bedu, daje lepoti sjaj, a koži svežinu. Leči zubobolju, pobeđuje crnu magiju, štiti od tuđih negativnih misli i loših želja, čuva od krađe i bistri um.
Ćilibar znači zaštitu od bolesti. Ali i kamen kao i sam Lav ne voli kad mu se naređuje i natura šta da radi. To znači da se koristite njegovom snagom ne razmišljajući o njemu.
Miris – Znak Lava je veoma osećajan i strastven, zato mirisi moraju biti jaki i prepoznatljivi. I sve je važno, i pakovanje, i flašica,  isto koliko i sam parfem. Kristijan Dior recimo.
Hrana – I kad je hrana  u pitanju važi isto pravilo – raskošno, luksuzno, ekstravagantno i skupo. Veoma su teški za stolom i žele da budu pitani da li im se jede ovo ili ono. I skoro da su uvređeni ako ne saslušate njihove sugestije, i neće ni doći da sednu za sto ako ne znaju do u sitnice šta ih tamo čeka.

DEVICA
Element – zemlja
Boja – svetlo siva i bledo narandžasta
Amajlija – cvrčak. Malo lakomislen simbol za tako ozbiljan znak ali amajlija služi da svome nosiocu donese osobine koje nema, i da mu pomogne u oblastima u kojima je slab.
Kamen  Kristal, gorski kristal tačnije ( kvarc ) i  smaragd.
Prozračan i nalik čistoj vodi, kvarc ima veliki značaj za gatanje. Ljudi koji se bave magijom iz njegovog kristala čitaju kao iz knjige događaje iz prošlosti, ali vide i u budućnost. U svrhe gatanja, predmet od kristala postavlja se u zatamnjenu sobu, takoda na njega pada svetlost sveća koja daje blještavi odsjaj. Ako dovoljno dugo posmatrate predmet, u isto vreme se koncentrišući svom jačinom volje na želju koju ste zamislili, posle nekog vremena će se u svetosti – materijalizovati - predmet vašeg razmišljanja.
Kristal spašava ljude od košmarnih snova.
Prsten ili medaljon sa kristalom teraju drhtavicu i neutrališu opasnosti promrzavanja.
Ogrlica od ovog prozračnog kamenja pomaže dojiljama.
Smaragd – u okviru od zlata, štiti od zaraznih bolesti, pomaže u ljubavi i čuva od nesanice.
Cvet Device je Lepa kata, koju su stari Heleni smatrali za magičnu biljku.
Miris – Terase tipičnih Devica su obično prepune cveća, pa samim tim i mirisi moraju da imaju cvetnu notu. Recimo Anais, Diva, Paloma Picasso.
Hrana – Korisna je dijeta, i to vegeterijanska, mada su i bez toga mnoge Device ravnodušne prema mesu. Ali zato obožavaju krastavce i slatkiše, i sve što ima zelenu boju.

VAGA
Element - Vazduh
Boja – Bilo koja svetla i pastelna. Vage ne podnose baš najbolje reči «da i ne «. Više im odgovara, a i često se radije služe sa možda, pogledaćemo ili možda, razmislićemo kad treba da vam daju konačan odgovor ili da donesu neku odluku. Zato im je i garderoba prepuna neutralnih boja. Verovatno žele da sagovornik ne pronikne u njihovu individualnost po boji majice. Ipak boje koje konkretno pripadaju ovom znaku su svetlo žuto sa roze za pripadnike prve dekade kojom postižu međusobno dobro razumevanje sa partnerom, bež sa safirno plavim za pripadnike druge dekade kojom postižu ravnotežu i harmoniju i limun žuta sa tirkizno zelenim za pripadnike treće dekade kojom dosežu viša duhovna stanja i njihovo razumevanje.
Amajlija  je Knjiga, jer Vage sa radošću usvajaju nova znanja.
Cvet – daninoć
Kamen – Dijamant, roze koral i opal.
Dijamant daje sjaj u očima i čuva pripadnike znaka Vage od briga i neuzvraćene ljubavi i štiti od urokljivih očiju. Omogućava da mogu da sagledaju budućnost, i čak predvide događaje koji će se desiti.
Prsten sa dijamantom čuva Vage od lopova i nečasnih dela, a i sila.
Sjaj dijamanta zavisi od raspoloženja i zdravlja vlasnika koji ga nosi. Skoro da nijedan kamen nije tako blisko povezan sa čovekom koji ga poseduje kao što je to dijamant.
Nije slučajno da posle smrti onog ko ga nosi postane mutan, gubi sjaj i počinje da tamni.
Sa brušenim dijamantom, brilijantom to nije slučaj.
Miris – Kao vazdušni znak, Vaga može da se saživi sa mirisima koji su za druge noćna mora ili im izazivaju alergiju. Od svog cveća na zemlji verovatno će izabrati ružu ili jorgovan. Slatkasti mirisi im pomažu da veruju u sebe a topli mirisi duvana, burmut i sl.daju im odlučnost i samouverenost.
Parfemi po ukusu Vage, su Gabriala Sabatini i poema.
Hrana – Vagama je prevashodno važan ambijent, mirno lepo, uz muziku ako je moguće što laganiju. Sama jela moraju biti puna egzotičnih začina i gurmanska. Masni umaci i sve vrste dezerta.
Najbolja, da je tako nazovem terapija, je odmor i relaksacija, i mirna i harmonična atmosfera. Meditacija i tiha muzika.
U  okruženju Vage mora biti dosta cveća, slika, lepih boja, i predmeta koje vole.
U redovnu ishranu, pripadnici znaka Vage treba da ubace što više šargarepe, cvekle, smokve, jabuke, jagode, borovnicu i suvo grožđe, jer su ove namirnice bogate natrijum fosfatom koji im je neophodan.

ŠKORPIJA
Element – Voda
Boje – Bordo i tamno crvena
Kamen – topaz, kralj renesanse i Baroka, ovaj prozračno zlatni kamen oslobađa pripadnike znaka Škorpije burnih i opasnih strasti. Topaz poklanja osećanja koja su pozitivna, usmerena na dobro drugih ljudi, gasi gnev, smiruje uzburkana srca, jača drugarske i ljubavne odnose. A ukoliko treba pojačati strast treba nositi GRANAT.
U stara vremena su topaz nazivali kamenom unutrašnjeg prosvetljenja i nakit sa topazom se nosio kao zaštita od bezumlja, nesanice i od urokljivih očiju i tuđe zlobe.
Smatra se čak da medaljon sa topazom, koji se nosi oko vrata, može da spreči astmatični napad.
Osim toga pomaže da se naš odraz u šefovim očima bolje vidi.
Topaz ima svojstva da čita tuđe misli i tačno zna namere neprijatelja i može da nam pomogne u pravljenju planova za izbegavanje raznih ne dobronamernih likova.
Golubija krv ili  karbunkul, vatreno crveni i sasvim čist rubin u starom Rimu se smatrao za amajliju vojnika i ratnika. Ovaj ih je kamen čuvao od ranjavanja.
Ko nosi na ruci prsten sa ovim kamenom može uvek da računa na pomoć ljudi.
Miris – Ljudi rođeni u znaku Škorpije ne mogu da podnesu večernje, jake i zasićene parfeme. Potpuno suprotni njihovom karakteru, ali odgovarajući parfemi su sa aromom narcisa i vanile uz laku notu limunove i narandžine kore. Moskino recimo.
Amajlija – kukac, škorpija i bubamara u vidu priveska, crteža i bilo čega sličnog.
Cvet -  Muškatla i geranijum, mada i karanfil i to crven može da prođe.

STRELAC
Element - vatra
Boja - teget i ljubičasta.
Amajlija – potkovica
Kamen – ametist i topaz. Prvi donosi sreću u sportu, čuva od pijanstva i ko nosi prsten sa ovim kamenom mora se plašiti da će izgubiti glavu ako se napije. Nijednog trenutka vas razum neće napustiti. Srce se uz ovaj kamen brzo oslobađa starih ljubavi i priprema ga za nove. A drugi vas štiti u svim trgovačkim i poslovnim poduhvatima i putovanjima.
Cvet - karanfil koji daje samopouzdanje i dobro raspoloženje.
Mirisi – najbolji su istočnjački mirisi koji su u isto vreme i tradicionalni i egzotični. PHILTRE D*AMOUR ili EMPORIO ARMANI.

JARAC
Element - zemlja
Metal - Olovo
Kamen – oniks. Nekada davno zvao se kamen vode. Ukrasni kamen sa crno - belim prugama. Varijetet kalcedona a to je mineral istog sastava kao kvarc. Polu dragi kamen štiti jarčeve od ružnih snova i pojačava intuiciju. Daje im moć nad drugima i čini da misli uvek budu jasne i da glava uvek ostane bistra. Sa ovim kamenom se nikada ne gubi osećaj dostojanstva. Ovaj kamen daje Jarčevima moć da čitaju misli drugih i prilično je dobar za one koji se bave politikom. Čuva pripadnika od opasnosti, posebno onih velikih, čak i naprasnu smrt možete da izbegnete i uvek će vas držati pod kontrolom.
Ako niste spremni za ulogu papučara, a muškarac ste Jarac nikada ne poklanjajte vi nakit od kalcedona i oniksa ženi.
Safir - čuva od stresa. Safir se prazni pod mlazom hladne vode a puni na Suncu pa ga treba nositi tako da se vidi.
Ako poklanjate Jarcu cveće poklonite Kalu.
Boje - braon, ili  recimo crna sa plavo - sivom koja pomaže da se učvsti lično shvatanje predodređenosti.
Tamno braon sa belim omogućava da se prevaziđu prepreke, i crna sa bež koja postignuti cilj transformiše u materijalni rezultat. Crna i braon su teške boje materije, realnosti, stabilnosti, konzervatizma. Crna je boja protesta, presude,  odricanja, izolacije.
Miris – Jarac voli miris duvana. Ne opušaka, već sirovog duvana. Očarava ga miris jasmina, i parfemi koje bi trebalo da koriste pripadnici znaka Jarca treba da su sa cvetno voćnim akcentom i prilično reski. Tako će istaći individualnost i neprikosnoveno dostojanstvo.

VODOLIJA
Element - vazduh
Boje koje odgovaraju Vodoliji su svetlo - ljubičasta, svetlo-plava i svetlo-tirkizna.
Kamen je Safir, koji spašava od ljubavne gorčine, i Ametist koji štiti od pijanstva.
Mirisi koji odgovaraju Vodoliji su elegantni cvetni mirisi kao i miris ružinog ili narandžinog drveta. Da bude sladak ali da odiše svežinom. Kao recimo Anais, Noa Fleur, i Ghost. Ako poklanjate mirise to su ono kojima će se vaša Vodolija obradovati.

RIBE
Element - voda
Boja - ljubičasta, duboka boja fascinacije i magije, natprirodnog i mističnog i nerazumljivog. Ona ima nesvakidašnji i dubok uticaj na psihu.
Cveće - ljiljan, koji je po priči stvoren da život učini lepšim. Najlepše cveta tokom noći, kada mu niko ne narušava mir.
Amajlija - školjka
Kamen - ljubičasti ametist, koji ih čuva od pijanstva i omogućava im uvek bistru glavu. Kožu čini nežnom i glatkom, a prstenom sa okruglim ametistom treba nežno masirati lice jednom dnevno a postiže se efekat najkvalitetnijih krema.
Smaragd - omogućava disciplinovanost, sabranost i omogućava pojačanu odgovornost i postizanje dobrih rezultata od onih koji na sebi nemaju broš ili bilo šta što ima ovaj kamen.